Welkom bij Bureau B&W

Bureau B&W is uw partner voor scholing, deskundigheidsbevordering, organisatie- en projectondersteuning in de zorg, welzijn en publieke sector. B&W wordt gevormd door Joke Broekhuis en Anke Wevers.

 

Krachtenbundeling

Broekhuis en Wevers werkten als beleidsmedewerker, staffunctionaris, (internationaal) projectleider en trainer. Ze waren actief in de verslavingszorg, (vrouwen)emancipatiebeweging, de GGZ, jeugdhulpverlening en in centra voor maatschappelijke ontwikkeling.
In 1997 bundelden zij hun kennis en ervaring in Bureau B&W.

 

Breed inzetbaar

B&W is breed inzetbaar en heeft ruim 30 jaar ervaring in de zorg, welzijn en publieke sector. Bureau B&W gaat uit van mogelijkheden en werkt vanuit een brede emancipatorische visie: het versterken en inzetten van alle aanwezige potenties.

 

 

 

 

Toezicht op meldcodes: Inspecties controleren of organisaties en zelfstandigen een meldcode hebben en of zij het gebruik en de kennis daarvan bevorderen. Dit gebeurt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg; Onderwijsinspectie; Inspectie Jeugdzorg; Inspectie Veiligheid & Justitie. Klik hier voor 'Toezicht gemeenten'.

kompas